Ariel

nORD UCH

Fulltandad med korrekt bett.
HD: B
ED: 0
Vikt/Weight: 34 kg
Höjd/Height: 61 cm 
B-locus: B/B (non carrier)
D-locus: D/D (non carrier)
DM: N/DM (carrier)
EOAD: High confidence CLEAR
JME: CLEAR

Ariel kommer tyvärr inte att gå i avel.
Ariel har en lindrig pulmonalis stenos, lindrig mitralisinsufficiens, lindrig tricuspidalisinsufficient samt måttlig pulmonalis insufficiens och tecken på mild pulmonär hypertension.

(Klicka för större bild)