RISTO

DK JV-19  NO JV-19

ED: 0
HD: A
Vikt/weight: 40 kg
Höjd/height: 67 cm
DM: CLEAR through parents
EOAD: High confidence CLEAR

(Klicka för större bild)