BPH 2020-05-02

Främmande människa

Matintresse

Skrammel

Underlag

Föremålslek

Överraskning

Närmande person

Skott