NORD UCH

Fulltandad med korrekt bett.

DOB: 2015-04-15
Vikt/Weight: 34 kg
Höjd/Height: 61 cm
ED: 0
HD: B
B-locus: B/B (non carrier)
D-locus: D/D (non carrier)
DM: N/DM (carrier)
EOAD: High confidence CLEAR
JME: CLEAR

GODKÄNT doftprov (eukalyptus)

ARIEL KOMMER TYVÄRR INTE ATT GÅ I AVEL!

Ariel har en lindrig pulmonalis stenos, lindrig mitralisinsufficiens,
lindrig tricuspidalisinsufficient samt måttlig pulmonalis insufficiens
och tecken på mild pulmonär hypertension.